Stichting Dorpsbelang Etten heeft in navolging van het plaatsen van spandoeken bij de kruising van de Slingerparallel (N317) met de Oude IJsselweg nu ook een petitie gestart. De actie onder de titel ‘Maak de oversteek op de N317 / Oude IJsselweg in Etten veilig’ is binnen een dag meer dan duizend ondertekend.

De petitie is mede geschreven door ouders van schoolgaande leerlingen en gebruikers van de N317 en Oude IJsselweg. In de petitie, die maandag online is gekomen, staat dat de indieners willen dat de Provincie Gelderland niet tot 2024 wacht met het kijken naar de veiligheid van de kruising, maar nog dit jaar aan de slag gaan. De indieners van de petitie willen dat er ‘onmiddellijk tijdelijke maatregelen’ worden genomen, ook willen ze dat er dit jaar nog gestart wordt met ‘permanente maatregelen’ voor een veiligere oversteek.

Recent werden er spandoeken geplaatst bij de beruchte kruising, waarmee opgeroepen wordt tot het veranderen van de maximumsnelheid op de N317 nabij de oversteekplaats en het plaatsen van flitspalen. Deze ideeën voor aanpassingen aan de weg zijn door de Werkgroep Veilige Kruising zelf bedacht en ook ingediend bij de gemeente Oude IJsselstreek en de provincie.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8