De wandelingen langs sporen van Joods leven in Zutphen zijn weer begonnen. In kleine groepjes met voldoende afstand hopen we dit seizoen nog een aantal mensen de geschiedenis van de Zutphense Joden te kunnen vertellen. De eerstvolgende wandelingen zijn op vrijdag 3, 10 24 september en op Open Monumentendag zondag 12 september.

Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de bezettingsjaren 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen.