De wandelingen langs sporen van Joods leven in Zutphen zijn weer begonnen. In kleine groepjes met voldoende afstand hopen we dit seizoen nog een aantal mensen de geschiedenis van de Zutphense Joden te kunnen vertellen. De eerstvolgende wandelingen zijn op vrijdag 6, 13, 20 en 27 augustus. Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de bezettingsjaren 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen.

Tijdens de ‘Stadswandeling Joods Zutphen’ komt u onder leiding van een gids sporen tegen van Joods leven, variërend van het vroegere verenigingsgebouw Hof van Flodorf tot het vooroorlogse winkelstraatje Barlheze. Aan de hand van gebouwen, woonhuizen en winkelpanden wordt de geschiedenis van de Joodse inwoners van Zutphen verteld van de achttiende eeuw tot heden. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro per persoon dat zal zijn voor de restauratie van de Joodse Begraafplaats in Zutphen. Opgave is verplicht en kan via www.joodszutphen.nl