In het najaar van 2020 was er het plan om vanwege geuroverlast op bepaalde momenten de standplaats voor de verkoop van vis, friet en Vietnamese snacks in Vorden aan de Dorpsstraat/Kerkstraat te verplaatsen naar de parkeerplaats op De Bleek. Dit leverde veel reacties op van onder meer de Vordense samenleving, die de standplaats graag op de huidige plek wil houden.

Begin november is besloten dat de standplaats voorlopig op de huidige plek bleef en nogmaals met de verschillende betrokken partijen in overleg te gaan over mogelijke opties.Dit heeft niet geleid tot een oplossing waar alle betrokkenen zich in konden vinden. Daarom blijft de standplaats op de plek voor de kerk.