In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat de Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 geen aardgas meer gebruiken om te verwarmen en te koken. De overstap naar een aardgasvrije gemeente Aalten wordt zorgvuldig, stap voor stap, samen met de inwoners gerealiseerd. Welke stappen worden doorlopen, met name tot 2030, is beschreven in de Transitievisie Warmte. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Transitievisie op 21 oktober vastgesteld. Op 30 november wordt de raad om haar besluit op de visie gevraagd.

In de aanloop naar de Transitievisie Warmte is allereerst technisch onderzoek gedaan; welke alternatieven zijn er in de gemeente Aalten voor aardgas? Direct daarna is gesproken met betrokken partijen, met raadsleden en met geïnteresseerde bewoners. Samen met hen zijn de uitgangspunten voor een succesvolle warmtetransitie bepaald. In de gemeente Aalten staan ongeveer 11.500 woningen en daarnaast nog gebouwen die niet voor wonen bestemd zijn en kunnen dus niet in een keer aardgasvrij worden gemaakt. Er zijn 29 buurten gedefinieerd met groepen woningen die ongeveer dezelfde kenmerken hebben.

Foto: Gemeente Aalten