Op 26 oktober stemden burgemeester en wethouders van Bronckhorst in met een voorstel om het monumentale stationsgebouw in Vorden aan te kopen en door te verkopen aan Chocolaterie Magdalena. Zij willen er de Chocoladepoort naar Bronckhorst openen. Het stationsgebouw is vervallen en staat al lang leeg. De afgelopen jaren zijn meerdere plannen voorgesteld voor het pand, die uiteindelijk geen doorgang vonden. Nu is een economisch haalbaar voorstel gepresenteerd voor het exploiteren en op hoog niveau restaureren van het stationsgebouw.

Het is niet gebruikelijk dat gemeente Bronckhorst vervallen monumenten aankoopt om ze te behouden. In dit geval maken ze een uitzondering om uit een impasse te komen tussen de initiatiefnemers en eigenaar. Om het plan mogelijk te maken, stellen b en w voor het gebouw aan te kopen en direct voor een marktconforme prijs aan de ondernemers door te verkopen, met daarin verwerkt een eenmalige bijdrage aan de Chocolaterie voor de restauratie van het stationsgebouw. Over het niveau van de restauratie maakt de gemeente afspraken met de ondernemers. Verder kan de Chocolaterie in aanmerking komen voor een aantal subsidies van de provincie Gelderland, waarvoor ondersteuning van de gemeente nodig is die de gemeente Bronckhorst ook biedt. De gemeenteraad beslist op 25 november 2021 over het voorstel.

Foto: Gemeente Bronckhorst