De Achterhoek trok woensdag naar de stembussen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Om klokslag 21.00 uur gingen de stembureaus dicht en kon het tellen van de tienduizenden stembiljetten in de regio beginnen. Bij het stemlokaal in de Zelhemse bibliotheek kijken ze terug op een drukke dag.

“Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, aldus voorzitter van het stemlokaal in Zelhem, Anna Hoekman. “Ik zit al tien jaar op het stembureau, en de rijen stonden nu tot op de stoep en dat heb ik nog nooit gezien.” In de bibliotheek kwamen 1031 mensen om te stemmen. “Er zijn er ook een aantal die met een volmacht hebben gestemd, dus ik denk dat we al met al op 1100 stemmers zitten”, schetst Hoekman.

Toen het stemlokaal haar deuren sloot begon voor de tellers het echte werk. “Wij noteren het aantal stempassen dat binnen is gekomen en dan de stembiljetten en dat gaan we vergelijken”, legt de voorzitter het proces uit. “En dan hopen we dat het klopt.”

Voor de medewerkers van het stembureau is het tellen dan ook een hoogtepunt van de dag. “Het is sowieso een leuke dag”, zegt Hoekman. “Nu de telling en dat we dan ook kunnen zien hoe Zelhem heeft gestemd, dat is heel interessant om te volgen.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8