Sinds april werkt een groep van 7 betrokken inwoners samen met de Sportfederatie Berkelland en de gemeente aan de voorbereiding voor de oprichting van stichting AED Berkelland. De volgende stap is het vinden van ongeveer 5 gemotiveerde bestuursleden die de stichting verder inhoud gaan geven.

De stichting AED Berkelland wordt het aanspreekpunt voor de verschillende AED initiatieven in de gemeente Berkelland maar zijn niet de partij die alle AED’s in Berkelland gaan beheren en onderhouden. Dat blijft bij de huidige initiatiefnemers. De stichting AED Berkelland wordt partner van de overkoepelende landelijke organisatie HartslagNU. Van hen ontvangt de stichting periodiek overzichten van bijvoorbeeld alle aangemelde AED’s in de gemeente. Op basis hiervan kan zij advies geven over bijvoorbeeld geschikte spreiding van de apparaten.

De huidige werkgroep heeft grotendeels aangegeven geen bestuurstaak te kunnen of willen vervullen. In de meeste gevallen hebben zij al één of meerdere bestuurstaken. De werkgroep is wel graag bereid om in de eerste fase na oprichting van de stichting AED Berkelland de bestuursleden te ondersteunen.

© Foto: RTV Ideaal