Op 24 mei van dit jaar is in Doesburg officieel de Stichting Veteranen Doesburg opgericht. Twee oprichters van de stichting timmeren al jaren, samen met de gemeente Doesburg, aan de weg met bijeenkomsten als de jaarlijkse Veteranendag. Op die dag worden activiteiten georganiseerd en gaan veteranen onderling in gesprek over thema’s die deze bijzondere groep raken.

Nu de organisatie een officiële rechtspersoon is geworden kunnen al deze activiteiten nog beter worden georganiseerd en gestroomlijnd.

De stichting wil de Doesburgse veteranen onder andere een platform bieden om elkaar te ontmoeten en de onderlinge kameraadschap te versterken. Een andere doelstelling is het versterken van de waardering en de positie van veteranen in de Doesburgse samenleving. Ook wil de stichting waar en wanneer nodig een luisterend oor bieden.

Naast het organiseren van een groot muzikaal spektakel op 24 september is een van activiteiten die de nieuwe stichting gaat ontplooien het zoeken naar sponsoren.

Foto: NVI