© Foto: RTV Ideaal

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en maatschappelijke organisaties in Bronckhorst die in de knel komen door de hoge energiekosten kunnen subsidie aanvragen. Het maximale subsidiebedrag is 4.000 euro per aanvraag. Deze financiële steun is bedoeld om de energierekening te betalen en om energiebesparende maatregelen te treffen.

De gemeente Bronckhorst heeft een bijdrage ontvangen uit het Gelders Winterfonds van de provincie Gelderland. Het Winterfonds is bedoeld om gebruikers van maatschappelijk vastgoed en het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen bij de hoge energieprijzen. Met het geld uit dit fonds kunnen kleine bedrijven en lokale organisaties toch een financiële tegemoetkoming krijgen omdat ze (nog) geen aanspraak kunnen maken op bestaande regelingen van de rijksoverheid.

Voor MKB-ers en gebruikers van maatschappelijke organisaties is 30.000 euro gereserveerd. Het maximale subsidiebedrag is 4.000 euro per aanvraag als deze aan alle voorwaarden voldoet. Hiermee kan de gemeente 7 organisaties helpen. Een aanvraag indienen kan tot en met 1 november 2023.

© Foto: RTV Ideaal