Het verenigingsleven is van grote waarde voor de leefbaarheid in de vele kernen en buurtschappen in Bronckhorst. Maar hoe zorgt u er als bestuurder van een vereniging of stichting voor dat u voorbereid bent op de toekomst? Wat is er nodig om aantrekkelijk te blijven voor oude én nieuwe leden? Is uw bestuur bezig met besturen of bezig met ‘brandjes blussen’? Hoe houdt u het vrijwilligersbestand op niveau?

Om antwoord te geven op deze vragen organiseert gemeente Bronckhorst een thema-avond over de toekomst van uw vereniging. Dagvoorzitter Rob de Jong, Werk aan de Vereniging, start de avond met een presentatie. Remco Hoekman, voorzitter van het lokaal sportakkoord Heel Bronckhorst Beweegt, stelt de stuurgroep aan u voor en geeft een inkijk in het werk van de stuurgroep. Bent u bestuurslid van een vereniging, stichting of sport-, cultuur accommodatie? Of bent u nauw betrokken? Dan nodigt de gemeente u van harte uit deel te nemen aan de interactieve thema-avond op 11 april 2022 in Ons Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden voor de workshop kan tot 7 april via www.bronckhorst.nl/verenigingvandetoekomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin ten Heggeler, combinatiefunctionaris gemeente Bronckhorst, tel. 06 55 88 82 23 of per e-mail k.tenheggeler@bronckhorst.nl.