Het Kompaan College in Vorden en de gemeente Bronckhorst bouwen aan een mooie toekomst voor het onderwijs in Bronckhorst. De huidige gebouwen van Het Kompaan zijn sterk verouderd en niet geschikt voor het eigentijdse onderwijsconcept van de school.

Met een nieuwe school aan de Almenseweg in Vorden wil de gemeente het voortgezet onderwijs in de gemeente behouden en een impuls geven. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. Met de ruimtelijke kaders, die in december zijn vastgesteld, overleggen de school en hun architect met onder meer omwonenden over het ontwerp voor de nieuwe school. De planning is dat de bestemmingsplanprocedure voor het inpassen van de school op de locatie voor de zomer start, inclusief inspraakmomenten. De aanpassing van de bestemming kan dan in het najaar in de raad vastgesteld worden. Verder is de gemeente in overleg met de eigenaren over aankoop van de benodigde grond.

De nieuwbouw die naar verwachting in het schooljaar 2024/2025 in gebruik wordt genomen, moet plaats gaan bieden aan ca. 400 leerlingen. Zij kunnen straks rekenen op onder andere een vernieuwend en inspirerend onderwijsaanbod, op fietsafstand. Voor ondernemers is het een kans op een mooie samenwerking met de school. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Leerlingen kunnen al tijdens hun opleiding leren en werken in een werkomgeving die dicht bij hen staat en bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo gemakkelijker aan zich te binden. Op www.bronckhorst.nl/vovorden vindt u meer informatie over de stand van zaken rond het nieuwbouwproces.

Foto: RTV Ideaal (archief)