42 insprekers stonden dinsdagavond op de lijst van de gemeente Lochem om in te spreken over de woningbouwplannen in die gemeente. Daarnaast zijn er ook nog eens 12 schriftelijke reacties binnengekomen. Rode lijnen zijn er niet echt te vinden, maar de meesten zijn het er over eens: er moeten woningen gebouwd worden en de inwoners moeten meegenomen worden in het participatieproces, zo schrijft Omroep Gelderland.

Inwoners uit de kernen Harfsen, Laren en Lochem laten van zich horen tijdens de inspraakavond in het gemeentehuis. De gemeenteraad bespreekt deze maand de kernvisies van deze drie dorpen. In die visies staat beschreven wat er de komende jaren per kern moet gaan gebeuren als het gaat om woningbouw. Bij tientallen insprekers heb je ook tientallen meningen. De één praat over zijn persoonlijke situatie, de ander spreekt namens een buurt en de derde namens een dorpsbelangenvereniging.

In de periode tot 2030 worden ruim 1300 woningen gebouwd in de gemeente Lochem. Dit wordt verdeeld over de verschillende kernen. Voor de kernen Harfsen, Laren en Lochem staan de uitgangspunten op papier en komende maandag praat de gemeenteraad hier verder over. De overige dorpen -Barchem, Eefde, Epse en Gorssel – moeten nog even wachten. Later dit jaar worden ook voor die plaatsen de visies verwacht.

Foto: Omroep Gelderland