De asielzoekerscentra (AZC’s) en het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel zijn overvol. Dit leidt tot een nationale asielcrisis en mensonterende omstandigheden. De Rijksoverheid heeft daarom alle gemeenten gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen. De gemeente Oost Gelre wil graag een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem.

“De druk op de vluchtelingenopvang is erg groot. Alle gemeenten voelen die druk en denken na over hoe ze daaraan een bijdrage kunnen leveren. Het college van Oost Gelre doet dat ook en ziet hiervoor – bovenop wat we op dit moment al doen – tijdelijke mogelijkheden aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde” aldus burgemeester Annette Bronsvoort.

Elke gemeente heeft jaarlijks een verplichting tot het huisvesten van een bepaald aantal statushouders. Dit wordt bepaald door het Rijk. In Oost Gelre zijn dat dit jaar 56 statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor maximaal 5 jaar en mogen in Nederland wonen, werken en naar school. Statushouders krijgen begeleiding vanuit de gemeente, onder andere als het gaat om inburgering.

Foto: Gemeente Oost Gelre