Schapen- en geitenhouders in de gemeente Bronckhorst kunnen tot 24 november 2023 subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Binnen een week waren er in de gemeenten Nijkerk en Bronckhorst buiten het wolvengebied 2 aanvallen door waarschijnlijk een wolf. Dat is de aanleiding dat de calamiteitenregeling in de gemeenten Nijkerk en Bronckhorst nu tijdelijk opengaat.

Op 7 november was er een aanval op schapen in de gemeente Nijkerk en op dezelfde dag ook in Laag-Keppel. Op 10 november was er in beide plaatsen opnieuw een aanval op schapen. Beide gemeenten vallen vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied op de Veluwe. Dat betekent dat dierhouders hier normaal gesproken geen gebruik kunnen maken van de reguliere subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Door de recente aanvallen kunnen houders van schapen en geiten nu wel subsidie aanvragen om vee te beschermen. De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is.

Schapen- en geitenhouders in de gemeente Bronckhorst kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet uiterlijk 24 november worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen.

© Foto: Dierenbescherming