GGD Noord- en Oost-Gelderland en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen hebben de handen ineengeslagen om een tijdelijke coronavaccinatie locatie in te richten in beide ziekenhuizen. Van 6 t/m 24 december 2021 op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 is het mogelijk om een 1e, 2e of op medische indicatie 3e coronavaccinatie te halen bij deze pop-up vaccinatielocaties van de GGD. Dat meldt de GGD op haar website.

Iedereen is welkom om zich zonder afspraak te melden bij de medewerkers van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor een coronavaccinatie of voor meer informatie. Dit geldt zowel voor patiënten van Gelre ziekenhuizen als hun bezoekers en inwoners uit de regio Apeldoorn of Zutphen. Patiënten die nog twijfelen over de vaccinatie, worden uitgenodigd om dit te bespreken tijdens hun afspraak of opname in het ziekenhuis, je arts of verpleegkundige neemt je twijfels serieus en beantwoordt je vragen. Besluit je daarna dat je gevaccineerd wilt worden? Dan kan dat snel en zonder afspraak op de tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD in het ziekenhuis. Ook daar kun je vragen stellen over de vaccinatie. Je kunt bij deze pop-up locaties niet terecht voor een boostervaccinatie.

Hou rekening bij je bezoek met de coronamaatregelen die gelden in het ziekenhuis en neem een geldig identiteitsbewijs. Let op dat er tenminste 21 dagen tussen de 1e en 2e prik zitten en bij Moderna moeten er 28 dagen tussen zitten. Je kunt de 1e of 2e coronavaccinatie pas halen twee weken vóór of twee weken na een eventuele griepprik.