De oorlog in Oekraïne is uiterst zorgwekkend. Inmiddels zijn al honderdduizenden mensen het land ontvlucht. Het is aan Europa, aan Nederland en daarmee ook aan Doetinchem om deze mensen op te vangen en een veilige plek te bieden.

Het is mooi om te zien hoe ook de samenleving de handschoen oppakt en klaar staat voor Oekraïne. Van mensen die zichzelf aanbieden als tolk tot en met kledinginzamelacties. Hartverwarmende acties die aantonen dat we met zijn allen meeleven met de Oekraïners. Om die solidariteit met Oekraïne zichtbaar te maken, kleurt de gemeente vanaf dinsdagavond 1 maart het hoogst en meest zichtbare punt, de toren van de Catharinakerk, in blauw-gele kleuren zoals de vlag van Oekraïne.

De gemeente Doetinchem neemt verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen. De gemeente richt zich op verschillende soorten opvang. Denk aan privé-opvang en aan de opvang op plekken die tijdelijk te huren zijn. Belangrijk is de afstemming met het COA over mogelijke opvanglocaties. De gemeente verwacht hier op korte termijn meer concrete informatie over te kunnen geven. Graag ondersteunt de gemeente initiatieven vanuit de samenleving om de Oekraïners te helpen. Mogelijk kunnen initiatieven en de inspanningen van de gemeente aan elkaar gekoppeld worden om zo samen de ondersteuning aan de Oekraïnse vluchtelingen te versterken. De gemeente vraagt inwoners die willen helpen of die een initiatief hebben gestart zich te melden door te bellen naar (0314) 377 377.

Foto: Protestantse gemeente Doetinchem