De heer Dimmendaal bracht vorig jaar een bezoek aan de Veldmaat in Lochem. Hij was in het bezit van twee gedenkschotels waarvan hij afvroeg of deze van waarde konden zijn voor het Historisch Genootschap. De gedenkschotels waren ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de stad Lochem in 1933 gemaakt door plateelbakkerij RAM te Arnhem.

De staat waarin de schotels zich bevonden toen zij deze door de heer Dimmendaal werden aangeboden was niet opperbest. Ze waren gebroken en met de methode ‘velpon’ weer tot één geheel gemaakt. Overige beschadigingen waren gelukkig nauwelijks waar te nemen. De breuklijnen bevonden zich voornamelijk langs de onderliggende opstaande rand van de schotel. De twee schotels zijn aangeboden aan de restaurator van aardewerk, steengoed en porselein, Noor Camstra in Lochem. Op professionele wijze zijn ze door haar weer losgemaakt, oude lijmresten verwijderd, gereinigd, opnieuw gelijmd en de breuken zo onzichtbaar mogelijk gerestaureerd.

De restauratie is uitstekend uitgevoerd. Zelfs bij het bekijken van de twee gedenkschotels zijn de oude breuklijnen niet of nauwelijks meer waar te nemen. Een prachtige aanwinst voor de collectie van het Historisch Genootschap.

© Foto: Historisch Genootschap Lochem