Coffeeshop Magic krijgt vanaf 1 juni een vergunning om zich te vestigen aan de Veemarkt 10 in Doetinchem. Deze vergunning is geldig voor een periode van 5 jaar en daarmee krijgt Doetinchem een tweede coffeeshop. In 2016 besloot de gemeenteraad dat in Doetinchem ruimte is voor twee coffeeshops.

Na de sluiting van de vorige tweede coffeeshop nam de straathandel toe. Dat betekende ook een toename van de overlast. “We verwachten dat met de komst van een tweede coffeeshop de overlast door straathandel zal afnemen. De exploitant van Magic krijgt de vergunning na het doorlopen van een zorgvuldige procedure” aldus burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem.

In september 2023 gaf burgemeester Boumans aan van plan te zijn een vergunning te verlenen aan Magic. Hij nodigde belanghebbenden uit een reactie hierop te geven voordat hij een definitieve beslissing zou nemen. Naar aanleiding van deze oproep ging hij in gesprek met omwonenden en de gemeenteraad. In totaal ontving hij 8 reacties die zijn besproken met de exploitant van Magic en (onder andere) de politie.