‘Winterswijk onder je voeten’ is de titel van het tweede erfgoedboekje van de gemeente Winterswijk en Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk. Dit is het tweede deel in een reeks van erfgoedboekjes. Doel van deze uitgaven is om de cultuurhistorische rijkdom van Winterswijk te delen met een breed publiek.

”Winterswijk is bekend om zijn fantastische landschap. Zoals het beroemde coulisselandschap met zijn variaties in hoogtes en kleuren. Als je je beter verdiept in Winterswijk dan kom je tot de ontdekking dat het landschap onder onze voeten minstens zo boeiend is als alles wat er bovengronds te zien is. Het is belangrijk om de ondergrondse, aardkundige rijkdom te delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Het is namelijk meer dan de moeite waard” aldus wethouder Henk Jan Tannemaat.

De tweede uitgave in de reeks draagt de titel ‘Winterswijk onder je voeten’. Winterswijk is namelijk niet alleen boven de grond maar ook onder de grond rijk aan cultuurhistorische waarden, waaronder aardkundige waarden. In dit boekje staan de bijzondere landschappen, de bodem daaronder en de in deze bodem bewaard gebleven fossiele leefwerelden van Winterswijk centraal. Hoe zag Winterswijk er in het verleden uit? Welke landschappen zijn er in de bodem bewaard gebleven? Welke natuurkrachten speelden een belangrijke rol?

Nico Willemse heeft dit boekje geschreven. Hij is fysisch geograaf en archeoloog, en werkzaam bij onderzoeks- en adviesbureau RAAP, regio Oost-Nederland. Nico Willemse was een van de twee auteurs van de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk. Het boekje ‘Winterswijk onder je voeten’ is vanaf vrijdag 25 maart voor 12,95 euro te koop in de Winterswijkse boekhandels.

Foto: RTV Slingeland