Er is veel aan de hand rond het Gelre ziekenhuis Zutphen. Daarom was er maandagavond 8 mei een bijpraat- en informatieavond met als onderwerp de publieke waarde van acute zorg. Leden van de gemeenteraden Zutphen, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Berkelland en enkele leden van de Tweede Kamer werden tijdens deze avond bijgepraat. Komende woensdagavond gaan de gemeenten in gesprek met ziekenhuis directeur Pier Eringa van Gelre Ziekenhuizen.

Gelre verloskunde in Zutphen is sinds 24 april 2023 gesloten en de spoed eisende hulp zorg (SEH) staat op de nominatie om enorm ingekrompen te worden. Dit heeft impact voor de mensen die in de gemeenten Zutphen, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Berkelland wonen. “Formeel, is het zo dat het Gelre alle stappen goed heeft doorlopen en iedereen heeft betrokken in dat proces een rol spelen. Dus in die zin zijn de processen conform letter van de wet op een goede manier belopen,” aldus Jacqueline Baardman directeur Publieke Gezondheid. Als directeur van de GGD Noord- en Oost Gelderland is zij ook voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). “De vraag is natuurlijk wel of dit het proces is wat je met elkaar wil lopen want we hebben natuurlijk een enorme uitdaging in de zorg als het gaat om inrichting van het zorglandschap, kosten en capaciteit. het Integraal Zorgakkoord wat afgesloten is dit jaar roept zorgaanbieders en gemeenten op om met elkaar hierover in gesprek te gaan.”

De Raad van de gemeente Lochem maakt zich grote zorgen over de sluiting van de afdeling Verloskunde in Zutphen en de voorgenomen afschaling en sluiting van de spoedeisende hulp. En dat het hier misschien niet bij blijft. “De behoefte aan acute medische hulp en het aantal geboorten die nemen niet af. Door een grotere afstand tot acute zorg ontstaat er een groot risico op ernstige gezondheidsschade,” aldus de gemeenteraad van de gemeente Lochem. “Met verbazing kijken wij naar het gemak waarmee het bestuur van Gelre de sluiting heeft aangekondigd. Hoe er met het zorgpersoneel is gecommuniceerd. Terwijl een alternatief voor hoe de zorg dan wel dichtbij te kunnen bieden voor onze inwoners op geen enkel moment aan de orde is geweest. De huisartsen en verloskundige praktijken staan nu al onder druk. We hopen en verwachten daarom dat Den Haag hier ingrijpt als gemeenteraad van Lochem blijven we staan voor een volwaardig ziekenhuis Gelre Zutphen.”

De gespreksbijeenkomst werd afgesloten met conclusiepunten, zo zijn er veel zorgen gehoord. Er ontstond een algemeen pleidooi voor het zoeken naar kansen in samenhang met de hele zorgketen en een pleidooi richting het ziekenhuis om pas op de plaats te maken en te wachten tot het integraal zorgaanbod is gemaakt. De tweede Kamerleden hebben aangegeven dat ze hun rol willen pakken.

© Foto: RTV Ideaal (archief)