De gemeente Oost Gelre heeft de tweede ster Veilig Buitengebied ontvangen voor de samenwerking die publieke en private partijen zijn aangegaan het buitengebied van Oost Gelre heel, schoon, veilig en vitaal te houden. De uitreiking van deze tweede ster vond half december plaats bij Loon- en mechanisatiebedrijf Vragender.

De handtekening op de poster die hoort bij de tweede ster werd ondertekend door Dorpsbelangen Organisatie, DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland), Stichting Marke Vragenderveen, Waterschap Rijn en IJssel, Liander, Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek, LTO Noord (regio Oost), politie, gemeente Oost Gelre en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Veilig Buitengebied richt zich op de preventie van criminaliteit in het buitengebied. Inwoners, agrariërs en bedrijven worden actief geïnformeerd over mogelijke vormen van criminaliteit in het buitengebied. Over hoe criminaliteit in het buitengebied kan worden herkend.

Oost Gelre is na Bronckhorst de tweede gemeente in Nederland die de tweede ster Veilig Buitengebied in ontvangst heeft genomen. In de provincies Gelderland en Overijssel is inmiddels zo’n 80 procent van de gemeenten onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland aan de slag met deze Publiek-Private Samenwerking.

© Foto: PVO Oost Nederland