Na Varsseveld West is nu ook de startnotitie voor de woningbouwplannen in Varsseveld Noord in het college van de gemeente Oude IJsselstreek besproken. In deze startnotitie staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie. Na de startnotitie zullen ook inwoners worden betrokken bij het ontwerpen van de wijk.

De ontwikkeling van de locatie Varsseveld West ging al eerder van start. Beide wijken moeten voor 2030 ontwikkeld zijn. De vraag naar woningen is groot. “De druk op de woningmarkt is ook in Varsseveld hoog en er zijn de afgelopen jaren relatief weinig woningen toegevoegd. De werkgelegenheid is daarentegen snel gestegen en neemt met de ontwikkeling van bedrijfsterrein Hofskamp-Oost fase 3 (VIP) verder toe” zo vertelt wethouder Ben Hiddinga.

De uitleglocatie is 34,4 hectare groot. Als je kijkt naar de gewenste woningdichtheid die past in de Achterhoek van 15 tot 20 woningen per hectare plangebied biedt het gebied in theorie ruimte voor 400 tot 550 woningen. Er zal in fases worden gebouwd. Met de relatief lage woningdichtheid creëren we ruimte voor lucht, licht, groen en klimaatadaptatie.