Inwoners van Bronckhorst die een uitgesproken mening hebben over de aanpak van verduurzaming en op basis daarvan hun stem willen uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, vinden sowieso een gelijkgestemde op de kieslijst. Tijdens het debat van Omroep Gelderland, in samenwerking met RTV Ideaal, kwamen namelijk zowel snelle kleine oplossingen, als langdurige grote processen op tafel.

Willem Buunk van de VVD draaide er vanaf de start niet omheen: “Er is al vier jaar veel gepraat met inwoners, we moeten nu gewoon concreet projecten realiseren.” Hij richtte zijn pijlen daarmee vooral op Jan Engels van D66. In de ogen van Buunk wil Engels te grote en abstracte processen in gang zetten die teveel tijd kosten. Op die manier blijft het volgens Buunk bij plannen, maar wordt de ambitie van energieneutraliteit niet snel genoeg gerealiseerd.

Op die manier wordt het draagvlak onder de bevolking vergroot. “De opgave ligt bij onze bewoners, bij de weerstand die daar heerst”, aldus de politicus. Hij kaatste vervolgens de bal terug naar de VVD. Volgens hem heeft die partij namelijk geen concrete plannen voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Maar er was nog een derde geluid te horen in de discussie. Dat was die van de PvdA, vertegenwoordigd door Luuk Preijde. “We hebben lange processen gehad, dus we moeten nu echt wat gaan doen”, viel hij de VVD bij.