Ondanks dat door corona wellicht verschillende sportkampioenschappen geen doorgang vonden, wil de gemeente Bronckhorst hen die dit jaar wel een kampioenschap haalden eer bewijzen en in het zonnetje zetten met een speciale huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari. Inwoners die een persoon of club kennen die het afgelopen jaar kampioen geworden is op sportief gebied kunnen dit vóór 15 december a.s. aan de gemeente doorgeven.

De huldiging van de kampioenen is een blijk van waardering aan inwoners voor hun bijzondere prestatie. Om geen kampioenen over te slaan, vraagt de gemeente uw medewerking. Personen of clubs kunt u aanmelden als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: de persoon of club is afkomstig uit Bronckhorst, de persoon of club heeft een eerste, tweede of derde prijs behaald tijdens een nationaal, Europees- of wereldkampioenschap, het kampioenschap moet erkend zijn door een (landelijke) bond, de prestatie moet door de persoon of club zelf verricht zijn en de eigenaar van bijvoorbeeld een rashond of bijzondere vogel komt niet in aanmerking.

Een kampioen aanmelden kan online via www.bronckhorst.nl/kampioen.