Een veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt krijgt van de provincie de ruimte om zeventig procent van de stikstofruimte over te dragen. De vrijgekomen ruimte moet binnen 25 kilometer worden ingezet van het stoppende bedrijf aldus REGIO8.

Gelderland heeft lang gewacht met het instellen van zogenaamde extern salderen, andere provincies stonden het al eerder toe. De provincie zag een risico in een ‘ongecontroleerde opkoop’ van agrarische bedrijven, met risico op leegstand en ondermijning. Nu door de rijksoverheid een grens is ingesteld van 25 kilometer waarbinnen de vrijgekomen stikstofruimte moet worden ingezet, is de provincie overstag. De ‘latente ruimte’, de stikstofruimte die vergund is, maar niet wordt gebruikt, telt niet mee bij het extern salderen.

De nieuwe beleidsregels gaan volgende week in. Een veehouder in Gelderland die de stikstofruimte overneemt van een andere boer mag zeventig procent van de stikstofruimte gebruiken, de overige dertig procent niet. “Per saldo mag de natuur er immer niet op achteruit gaan en mag de stikstofneerslag niet verder toenemen”, laat de Provincie Gelderland weten over de reden hiervoor.

Foto: REGIO8