In 2021 ervaarde 18% van middelbare scholieren in de regio Noord- en Oost-Gelderland mentale problemen. Dit blijkt uit het verdiepende onderzoek van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. In 2015 was dit aantal 9%. Een toename van mentale problemen zien ze ook bij de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, waar de helft van deze groep psychische klachten ervaart.

Sinds 2015 meet de GGD een toename van mentale problemen onder middelbare scholieren. In 2015 was dit 9%. Tijdens de coronapandemie, toen middelbare scholieren te maken hadden met verschillende coronamaatregelen, is deze toename versterkt tot 18%. De GGD ziet dat mentale problemen vooral voorkomen bij bepaalde groepen. Bijvoorbeeld bij jongeren die gepest worden, eenzaam zijn, stress ervaren, het thuis of op school niet leuk vinden, thuis moeite ervaren met rondkomen of geen vertrouwen hebben in de toekomst. Minimaal vier op de 10 van deze jongeren ervaart mentale problemen. ‘Het zou goed zijn als deze signalen worden opgepikt door mensen uit hun omgeving zoals familie, vrienden, docenten of de mentor op school, sporttrainers enzovoort,’ meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. ‘Bij zorgen kunnen zij met de jongere in gesprek gaan en zo nodig hulp inschakelen. Ook jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de herkenning en doorverwijzing.’

“We zien een toename in het aandeel jongeren dat mentale problemen ervaart. Het is belangrijk dat hier vanuit verschillende partijen integraal actie op ondernomen wordt,” aldus Onderzoeker Eline Rots. “Het huidige onderzoek laat zien welke groepen het vaakst mentale problemen ervaren; dit kan helpen om jongeren met mentale problemen sneller in beeld te krijgen en naar de juiste hulp te verwijzen.” De toename van mentale problemen zien ze zowel bij middelbare scholieren (vmbo/havo/vwo) als bij jongvolwassenen (16-25 jaar). Bij beide groepen komen mentale problemen meer voor bij meisjes en is de toename te zien tijdens de periode van de coronacrisis. 45% van de middelbare scholieren voelt zich (zeer) vaak gestrest. Het bespreekbaar maken van problemen kan bijdragen aan de mentale gezondheid. Wanneer jongeren het gesprek aangaan met een volwassene die hij of zij vertrouwt, is de kans groot dat deze gevoelens tijdelijk zijn en plaats maken voor meer zelfkennis en zelfvertrouwen. Ook het in de klas bespreekbaar maken van mentale problemen is belangrijk.

© Foto: GGD Noord- en Oost-Gelderland