De Rengersweg (N332) tussen Lochem en de snelweg A1 is van 21 juli tot 31 juli afgesloten vanwege werkzaamheden aan de Rengersweg en het kruispunt met de Kwinkweerd. Er worden verschillende maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid en de aansluiting op de A1 te verbeteren.

Aan de N332 wordt tijdens de afsluiting groot onderhoud uitgevoerd. Zo wordt onder andere het asfalt vervangen en wordt het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg vergroot. De aanpassing aan het kruispunt moet de toekomstige doorstroom van de N332 naar de N346 Schakel Achterhoek-A1 goed laten verlopen. Voor deze nieuwe schakel wordt een nieuwe rondweg aangelegd in Lochem, met een brug over het Twentekanaal. De nieuwe weg moet in 2025 geopend worden.

De Rengersweg is een belangrijke verbindingsweg voor Lochem en Berkelland richting de A1. De weg gaat op vrijdagavond 21 juli om 20.00 uur dicht en gaat maandagochtend 31 juli om 06.00 uur weer open. Weggebruikers die vanuit de Achterhoek richting Deventer willen worden omgeleid via Zutphen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8