In de hele Achterhoek geldt sinds dinsdagmiddag 12.00 uur een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Vanwege de extreme droogte is het volgens het Waterschap Rijn en IJssel niet verantwoord om nog langer water uit onder meer rivieren, beken en sloten te halen.

“Niemand mag er meer water uithalen, we hebben het allemaal nodig”, is de boodschap van dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap. Het neerslagtekort in het werkgebied van het waterschap is inmiddels 231 millimeter, waarmee de situatie volgens de organisatie is te vergelijken met de ‘extreme droogten’ van 1976, 2018 en 2019. De komende dagen loopt dit tekort verder op. Naast het onttrekkingsverbod, zorgt de droogte voor andere problemen. Er kan op meerdere plaatsen blauwalg ontstaan en er worden weer reddingsacties opgezet om vissen uit droogvallende wateren te halen.

In voorgaande jaren met extreme droogte werd het verbod sneller van kracht. In 2020 gebeurde dat een ruime maand eerder dan nu. Door een natte winterperiode en maatregelen van het waterschap is deze startdatum nu later in het jaar. “Ik zou het woordje knap niet gebruiken, maar het laat wel zien dat als je het water vast kan houden, dat je eventueel dagen of weken wint”, zegt Pieper. “Dan kan je dit soort verboden verder naar achter schuiven.”

Hoe lang het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater van kracht blijft, is afhankelijk van het weer. “Ik wil niemands zomervakantie verknallen, maar het zou fijn zijn als er weer wat structureler neerslag zou komen”, zegt Pieper, die hoopt dat er regengebieden richting de Achterhoek trekken. “Zolang dat er niet is, blijft dit verbod gehandhaafd.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8