In het kader van haar 25-jarig jubileum schenkt de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst 25 bijzondere bomen aan de gemeente Bronckhorst. De gemeente plant de bomen zelf op locaties die gezamenlijk uitgezocht zijn.

Het zijn merendeels bomen die al jarenlang elders in Europa getest worden op hun aanpassingsvermogen met betrekking tot de klimaatverandering maar in de gemeente Bronckhorst nog weinig toegepast worden. Ze worden ook wel klimaatbomen genoemd. Deze bomen moeten koelte geven bij overmatige hitte, goed tegen droogte kunnen, geen last hebben van natte voeten en beschikken over goede beluchting van de bodem.

Bodembelang Bronckhorst had graag de 25e boom voor het gemeentehuis in Hengelo geplant maar dat bleek om technische redenen niet mogelijk. Alle bomen zullen vermoedelijk in december geplant worden.

© Foto: Vereniging Bomenbelang