Bronckhorst geeft een vergunning af voor de bouw van een nieuw zonnepark in Halle. De locatie wordt drie hectare groot en moet op jaarbasis ongeveer achthonderd huishoudens van energie voorzien.

Het zonnepark wordt gebouwd aan de Nijmansedijk in het buitengebied van het dorp. Op die plek werd eerder maïs verbouwd. De aanleg en de exploitatie van het park is in handen van het bedrijf IZEN. Wel komt er een mogelijkheid voor omwonenden om deeleigenaar te worden. De Achterhoekse energiemaatschappij Agem is hiervoor verantwoordelijk. De opgewekte energie van het zonnepark moet bijdragen aan de ambitie van de gemeente Bronckhorst om in 2030 energieneutraal te zijn.

Bronckhorst motiveert het besluit om de vergunning af te geven: “Door de aanleg van het zonnepark wordt een intensief bemeste maisakker omgezet naar een terrein waar groene energie wordt geleverd. De biodiversiteit wordt vergroot en er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8 (archief, zonnepark Hengelo)