De vergunning die Bronckhorst in 2015 heeft uitgegeven voor de groei van een varkenshouderij in Hengelo blijft overeind. Omwonenden maken zich zorgen over toenemende stankoverlast in de omgeving, maar kregen nul op rekest bij de Raad van State.

De varkenshouderij aan het Baaksevoetpad kreeg in 2015 groen licht van de gemeente Bronckhorst om uit te breiden naar bijna achtduizend varkens bij het inbouwen van een combiluchtwasser. Op dat moment had het bedrijf ongeveer 1.200 dieren. Een aantal omwonenden maakt zich echter zorgen over de stankoverlast en probeert de groei al jaren tegen te houden. Ze vinden dat het nieuwe systeem zich niet voldoende bewezen heeft en denken dat de geurbelasting wordt overschreden.

In 2020 oordeelde een rechter al dat er ‘geen sprake is van ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu’ waardoor de vergunning zou moeten worden ingetrokken. De Raad van State sluit zich nu aan bij die lezing en vindt niet dat het college van Bronckhorst zelf metingen hoeft te verrichten. “Ik ben blij dat we gewoon verder kunnen met ons bedrijf”, zegt eigenaar Roel Hakvoort.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8