Om de verkeerssituatie in het Vrijheidspark te verbeteren heeft de gemeente Winterswijk het park in juli van dit jaar tijdelijk verkeersluw gemaakt. Het verkeersstromenonderzoek toont nu aan dat de maatregel een positief effect heeft op de veiligheid en het aantal conflictsituaties in en rond het park. Ook de verkeersdruk in de omliggende straten is niet significant toegenomen. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om het Vrijheidspark structureel af te sluiten.

Royal Haskoning DHV heeft voor en na de verkeersmaatregel verschillende metingen met elkaar vergeleken. De resultaten laten zien dat het verkeer zich diffuus verspreidt over de omliggende straten. Ook de extra druk op het centrum blijkt gering. Daarnaast heeft het bureau aanbevelingen gedaan om de verkeerssituatie te optimaliseren, zoals het duidelijker communiceren van de maximum snelheid bij de ingangen van het park. Met deze voorgestelde maatregelen gaat de gemeente de komende tijd aan de slag.

“Met het verkeersluw maken van het Vrijheidspark tussen de Wierengastraat en de Torenstraat is er een rustigere verkeerssituatie ontstaan. Daardoor komt het ‘shared space’ concept veel beter tot zijn recht. Het park is veiliger voor voetgangers, fietsers en automobilisten.” zo concludeert wethouder Tannemaat.