PvdA Winterswijk heeft haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026 gepresenteerd. Titel van het lokale verkiezingsprogramma is “Met hart voor Winterswijk”. In een ambitieus verkiezingsprogramma geeft de Partij van de Arbeid prioriteit aan betaalbaar wonen, bestaanszekerheid, gelijke kansen en een duurzame toekomst.

Met een klassiek sociaaldemocratisch programma kiest de PvdA voor een gemeente die het fundament wil zijn onder de samenleving. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat blijvend investeren in Winterswijk en haar inwoners noodzakelijk blijft. Een sterke gemeente kan hierin het verschil maken. Onder andere bij het woonbeleid. Om zeker te zijn van een betaalbaar huis mag het marktdenken niet langer overheersen. De PvdA kiest voor een overheid die de regie terugpakt. Met gericht doelgroepenbeleid wil de PvdA de voorraad sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen vergroten.

De PvdA geeft de komende jaren prioriteit aan het bestrijden van kansenongelijkheid. ”Wij willen er alles aan doen om kansengelijkheid te bevorderen. Voor gelijke kansen is het van belang dat we ongelijk durven investeren op plekken waar kinderen het onderwijs het hardste nodig hebben. We bestrijden daarmee het ontstaan van achterstanden. Dat doen we bijvoorbeeld door de verlengde schooldag in te voeren op scholen met veel leerlingen waarbij de kans op het oplopen van achterstanden groter is” aldus Lijsttrekker Elvira Schepers.