De inwoners van het buitengebied willen graag weten wat ze met hun stem op 16 maart ‘in huis halen’. Voor de debatmiddag zijn alle partijen die meedoen aan de verkiezing in Winterswijk uitgenodigd. De aanwezige lijsttrekkers gaan onder leiding van de ervaren dagvoorzitter Erik Hagelstein in debat over de stellingen die de organisatoren voorbereid hebben. Dit meldt RTV Slingeland.

Er spelen veel en belangrijke thema’s voor de toekomst van het buitengebied. Neem de veranderingen in de landbouw rondom stikstof, natuur en biodiversiteit, de omgevingsvisie met gevolgen voor mogelijkheden op erven, wel of geen industrie, bebouwing en zonneparken, wel of geen uitbreiden recreatie, participatie, de energietransitie en behoud van het landschap.

De organisatie is in handen van drie samenwerkende belangenverenigingen: BSV Buurtschappen Samen Vooruit, LTO de agrarische sector en OBW de ondernemers in het buitengebied. Ze nodigen ieder van harte uit en hopen dat het een vruchtbare middag wordt.