In de week van 6 tot en met 10 november organiseerden een aantal overheidsinstanties de ‘Week van de Ondermijning’ om aandacht te vragen voor ondermijning. Ondermijning (de vermenging van de boven- en onderwereld) is een probleem dat ook in onze regio voorkomt, denk aan drugscriminaliteit, maar bijvoorbeeld ook aan arbeidsuitbuiting of witwassen.

In deze week deden politie, Omgevingsdienst Achterhoek, de Arbeidsinspectie, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Bronckhorst daarom samen enkele controles bij bedrijven in Bronckhorst. De ondernemers werkten allen goed mee aan de controle. ”We constateerden een aantal overtredingen in het kader van brandveiligheid en milieuwetgeving. De ondernemers zijn hierop aangesproken en de overtredingen worden aangepakt” aldus de gemeente Bronckhorst.

Naast de controles zet de gemeente Bronckhorst ook in op bewustwording en samenwerking met het bedrijfsleven om ondermijning tegen te gaan. “Een veilig bedrijventerrein is van belang voor iedereen. Voor ondernemers, inwoners en veiligheidspartners, zoals de politie. Samenwerking met alle betrokkenen echt is nodig om ondermijning aan te pakken” aldus burgemeester Marianne Besselink.

© Foto: RTV Ideaal