Per 1 januari 2024 start gemeente Zutphen in drie buurten met een proef voor het anders inzamelen van afval. Deze proef onder de naam ‘Omgekeerd inzamelen afval’ loopt tot eind december 2024. Met deze proef wil de gemeente ervaring opdoen en informatie verzamelen of deze wijze van inzameling in de toekomst voor de gehele gemeente Zutphen gaat gelden.

In het Grondstoffenplan 2023 – 2027 met de naam Grondstofrijk Zutphen is als doelstelling aangegeven dat de gemeente Zutphen graag stappen wil zetten in de richting van een meer circulaire economie. Het meer hoogwaardig recyclen van grondstoffen die bij huishoudens vrijkomen kan daaraan een grote bijdrage leveren. De gemeente hoopt hierbij te kunnen rekenen op de inzet en het begrip van de inwoners.

De proeven worden uitgevoerd in drie buurten. Inwoners in deze buurten wordt op drie momenten gevraagd om een enquête in te vullen: voordat de proef begint, halverwege en aan het eind van de proef. Met deze proeven hoopt de gemeente Zutphen vast te kunnen stellen dat deze manier van restafval verzamelen leidt tot betere afvalscheiding en recycling.

© Foto: RTV Ideaal (archief)