De gemeente Doetinchem richt de Rekhemseweg, Lijsterbeslaan, Frans Halsweg en het Julianaplein opnieuw in. Ze noemen dit project Vijverbergroute. Het conceptontwerp voor de wegen is nu klaar. Inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen het ontwerp bekijken. Het definitieve ontwerp zal eind dit jaar worden vastgesteld

De Rekhemseweg en de Lijsterbeslaan zijn in slechte staat. Ook de functie van de wegen is veranderd door de aanleg van de Oostelijke Randweg. De gemeente Doetinchem wil er graag 30km-wegen van maken. Daarom is het nodig de wegen opnieuw in te richten. De Frans Halsweg en het Julianaplein zijn wegen waar al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, maar de wegen zijn hier nog niet op ingericht. Dit wil de gemeente tijdens de werkzaamheden veranderen. Tijdens de uitvoering zal gelijk de riolering worden vervangen, zo gebeuren alle werkzaamheden tegelijk en hoeft dat niet later nog te gebeuren.

Inwoners kunnen nog tot en met woensdag 25 oktober reageren op het conceptontwerp. Daarna verwerkt de gemeente de wensen en suggesties waar mogelijk in een definitief ontwerp. Deze wordt eind dit jaar vastgesteld. Vervolgens gaat de vergunning- en aanbestedingsprocedure van start. Na de zomer van 2024 verwacht de gemeente te kunnen starten met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting is het project eind 2025 klaar.

© Foto: Gemeente Doetinchem