Het is een feestdag voor sommige inwoners van de Achterhoek omdat de landbouwsluis op de weg richting Laag-Keppel na twee proeven in ieder geval voorlopig is verdwenen. Met vlaggetjes op de rotonde bij het dorp Wehl laten inwoners hun vreugde blijken, maar de zorgen over de rol van de Dorpsstraat blijven bestaan.

“We zijn blij dat de sluis weg is, maar tegelijkertijd zijn wij ook niet blij omdat we niet weten wat de toekomst brengt”, aldus Corrie in ’t Hout, inwoner van Wehl. Voor bewoners van de Dorpsstraat in Laag-Keppel zelf is het een hard gelag, want de kleine straat wordt weer drukker. Toch was het door doodsbedreigingen en toeterende automobilisten ook tijdens de proef niet helemaal rustig, zo geeft bewoner Mieke van den Broek-Hanskamp aan: “Als mens snap ik dat zij dit doen op de plek waar zij die ellende ervaren. Maar ik heb er geen begrip voor, het is beneden alle peil.”

Of de landbouwsluisproef het dan wel waard was voor de bewoners van de Dorpsstraat? “Nou en of. We hebben veel vervelende momenten gehad, maar we hebben ook veel steun gehad”, aldus Van den Broek-Hanskamp. Daarnaast geeft zij aan dat de straat veel meer gebruikt werd door wandelaars, fietsers en kinderen. Nu de weg weer open is, wordt het drukker. De grote vraag is, hoe nu verder? Een definitieve sluis zien ze in Wehl niet als optie. Zo zegt In ’t Hout: “In Hummelo en Keppel zijn er al jaren problemen en met deze landbouwsluis verplaatsen ze het probleem naar Nieuw-Wehl.” Vanuit de Achterhoek is er een roep om een nieuwe brug over de Oude IJssel, maar dat is geen oplossing voor de korte termijn. De uitbreiding van de Sliekstraat zou vele jaren duren.

Die mogelijke nieuwe brug over de Oude IJssel komt voor de Dorpsstraat veel te laat, zo schreven de bewoners al in een open brief naar overheden. Op basis van verkeerstellingen en een enquête onder inwoners wil de provincie in het voorjaar met een besluit komen. Zowel in Wehl als Laag-Keppel hopen ze dat er een eerlijk en transparant proces komt. De provincie geeft in een schriftelijke reactie aan de metingen nog niet openbaar te kunnen maken. Zo zeggen zij: “Omdat de meetgegevens zonder duiding of analyse geen meerwaarde hebben, zijn ze momenteel nog niet openbaar gemaakt.” Volgens de provincie is het in februari pas mogelijk om de resultaten eventueel in te kunnen zien.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8