Bij de start van het nieuwe jaar wordt het normbedrag 315 euro per maand voor een eenpersoons huishouden. Hiermee volgt Voedselbank Doetinchem de landelijke criteria.

Voedselbank Doetinchem ondersteunt iedere week ongeveer 250 huishoudens in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Het normbedrag wordt verhoogd van 300 euro naar 315 euro. Hiermee volgen de Voedselbanken het inflatiecijfer van 5 procent van het NIBUD. Nieuw is de rubriek ‘sociale participatie’ waarin de kosten in het kader van maatschappelijke activiteiten worden meegenomen. Dat betekent in de praktijk dat meer mensen voor een voedselpakket in aanmerking komen.

Dankzij vele acties en giften heeft de Voedselbank voldoende voedingsmiddelen. Maar mensen moeten wel zelf de drempel over en zich aanmelden. De waarde van een voedselpakket is minimaal 25 euro per week (100 euro per maand). Op het huishoudbudget is dat een forse bijdrage.

© Foto: Voedselbank Doetinchem