Het college van burgemeester en wethouders heeft kaders vastgesteld voor de doorontwikkeling van het Hanzehof-complex en de huisvesting van de bibliotheek. De stappen die nu worden gezet bieden perspectief op vernieuwing en verbetering van locatie de Hanzehof en ook op het beter kunnen laten functioneren van de bibliotheek. Hierbij blijft het mogelijk om boeken te lenen bij de bibliotheek in de Broederenkerk. De gemeenteraad moet nog met dit voorstel instemmen.

De gemeente heeft de kaders opgesteld in goede samenwerking met de Hanzehof, Muzehof en BIJ de Bieb. “Juist bij cultuur is samenwerken zo belangrijk. De gemeente ziet cultuur als belangrijk onderdeel van de samenleving. Wij willen met elkaar toe naar vernieuwing van cultuur en het ontdekken van talent in de wijken. Dit willen wij samen met culturele organisaties in de gemeente Zutphen doen” aldus wethouder Wannet.

Een belangrijk onderdeel van het voorstel van het college is het aanpakken van het achterstallig onderhoud en de benodigde verbeteringen van het gebied rondom de Hanzehof. Hierbij hoort ook het helder maken van de noodzakelijke investeringen in cultuur en vastgoed. Begin 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het vastgoed van de Hanzehof over te nemen. Hieraan gingen jaren vooraf waarin de toekomst van het theater en de concertzaal onzeker was en er diverse onderzoeken zijn verricht naar de bedrijfsvoering, de culturele exploitatie, het gebouw en de mogelijkheden voor vernieuwing van de bedrijfsvoering en het gebouw.

© Foto’s: Eddy Boerman

Meer foto’s in ons fotoboek