De Achterhoek heeft helaas geen nieuwe Regio Deal met het Rijk kunnen sluiten na de eerdere deal die eind 2022 afliep. Onder de noemer ‘Groeien in kwaliteit, delen in geluk’ diende de Achterhoek de aanvraag voor een nieuwe deal in. Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “Het is ontzettend jammer en een gemiste kans dat we nu geen nieuwe Regio Deal kunnen sluiten met het Rijk. Zeker na wat we in de eerste Regio Deal bereikt hebben.”

Een nieuwe deal was meer dan welkom in de Achterhoek. De regio ‘vergrijst en ontgroent’ in een groeiende economie. Boumans: “Ondertussen kunnen we niet bij de pakken neerzitten, want onze opgaven en ambities blijven onverminderd groot. We zien grote opgaven op ons afkomen op het gebied van zorg, de arbeidsmarkt, sociale cohesie en het landelijk gebied. Een financiële impuls, kennisuitwisseling en samenwerking via de Regio Deal kan dan van grote betekenis zijn. We zullen nu met het Rijk toewerken naar een nieuwe aanvraag in de vijfde tranche.”

in Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers om de brede welvaart te bevorderen. Door 23 regio’s is een aanvraag gedaan voor ruim 700 miljoen euro, in totaal was 284 miljoen beschikbaar. 14 regio’s sluiten ditmaal een deal met het Rijk.

© Foto: RTV Ideaal