In de berm langs de Kwinkweerd in Lochem werkt aannemer BAM al een tijdje aan de voorbereidingen van de provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem).

Vanaf 8 mei 2023 starten de werkzaamheden om de weginrichting van deze weg aan te passen. Ook is aan het eind van die week de tijdelijke verbindingsweg tussen de Kwinkweerd en de Lochemse brug open voor verkeer. Verkeer vanaf de Ampsenseweg moet dan voorrang gaan verlenen. De Kwinkweerd en de bedrijven aan deze weg blijven gewoon bereikbaar. Verkeer moet rekening houden met verkeershinder en mogelijk een wat langere reistijd.

In verschillende fasen legt BAM de nieuwe provinciale weg (Kwinkweerd) en de nieuwe parallelweg Kwinkweerd aan. Van 8 mei tot 21 juli 2023 werkt de aannemer aan het deel tussen het kruispunt met de Rengersweg en de Twentse Kabel Fabriek. Het gaat om de aanleg van de nieuwe provinciale weg en de parallelweg,  een nieuw kruispunt bij ForFarmers en nieuwe trottoirs. Op een later moment wordt dit gebied ingericht met bomen en beplanting. 

© Foto: Gemeente Lochem