De gemeente Berkelland verleent voorlopig geen medewerking aan (grootschalige) opslag in accu’s, waar dit in strijd is met het bestemmingsplan. “Op dit moment hebben wij in heel Gelderland te maken met capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk (netcongestie). Grootschalige elektriciteitsopslag (accu’s) kan een deel van de oplossing voor netcongestie zijn. Maar er zitten ook risico’s aan die het net juist extra kunnen belasten” aldus wethouder Hans van der Noordt.

Op dit moment heeft de gemeente Berkelland geen goed toetsingskader om de wenselijkheid en de gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk te kunnen beoordelen. Berkelland wil eerst samen met de netbeheerders, provincie en omliggende gemeenten een kader maken voordat er wordt meegewerkt aan dit soort initiatieven. Naast de regionale netwerkinpassing gaat het ook om omvang, locatie, ruimtelijke inpassing en lokale zeggenschap/eigendom.

”Met dit collegebesluit maken wij een tijdelijke pas op de plaats en werken wij niet mee aan grootschalige elektriciteit opslag waar dit in strijd is met het bestemmingsplan. Dit geeft ons tijd en ruimte om eerst in de regio een goed beoordelingskaders te ontwikkelen” zo laat de gemeente Berkelland weten.

© Foto: RTV Ideaal (archief)