© Foto: RTV Ideaal (archief)

Voor de afval- en grondstofinzameling zijn de ondergrondse verzamelcontainers op de milieuparkjes belangrijke voorzieningen. Om de afvalscheiding en de toegankelijkheid voor inwoners en de inzamelaar te blijven borgen in Achter-Drempt en Keijenborg is het nodig de milieuparkjes hier te verplaatsen. In Achter-Drempt komt woningbouw op de huidige locatie en in Keijenborg staat de bouw van een nieuwe sportaccommodatie op stapel bij de plek van het huidige milieuparkje.

De gemeente Bornckhorst wil de milieuparkjes verplaatsen in Achter-Drempt naar het Theo Hoppenreijs Kermisplein, ten westen van de Zomerweg. In Keijenborg zullen de containers verplaatst worden naar het evenemententerrein ten oosten van de Hogenkampweg. De huidige locatie in het dorp heeft op dit moment zes ondergrondse containers en voor PMD een tijdelijke bovengrondse. Op de nieuwe locatie komen acht ondergrondse containers, waaronder een permanente PMD-container. Met de uitbreiding van de containers hoopt de gemeente de overlast door bijplaatsen van afval te voorkomen en te verhelpen.

Over het plan van de verplaatsing van de containers is overlegd met de lokale belanghebbenden zoals de dorpsraden, grondeigenaren en evenementenorganisatoren. De plaatsing van de ondergrondse containers op deze locaties is een voornemen en belanghebbenden kunnen op het plan reageren van 31 oktober tot 12 december via de website van de gemeente Bronckhorst. De situatietekeningen zijn hier ook in te zien.

© Foto: RTV Ideaal