Het aantal gezinnen dat noodgedwongen bij de Voedselbank Doetinchem aanklopt is binnen twee jaar met ongeveer dertig procent gestegen. Opvallend is wel dat de vraag in Bronckhorst juist is afgenomen. Sterker nog, het is gehalveerd, van vijftig naar 24 gezinnen. Over de reden tast de voorzitter in het duister.

“Misschien dat er toch heel veel mensen elkaar helpen, dus onderlinge solidariteit”, aldus voorzitter Peter Bob Peerenboom. “Maar ik heb er geen verklaring voor. Armoede is in zijn algemeenheid op het platteland veel minder.” Ondanks de positieve geluiden in de plattelandsgemeente, is de noodzaak van de Voedselbank groot en blijft bestaanszekerheid volgens Peerenboom een belangrijk thema: “Als je het vergelijkt met twee, drie jaar geleden is het percentage klanten echt twintig tot dertig procent hoger”

In Bronckhorst zaten er in de laatst bekende cijfers van het CBS tien op de duizend inwoners in de bijstand, terwijl dat in Doetinchem 24 op de duizend was. “Er is op dit moment meer armoede dan een jaar of twee, drie geleden, ook al weerspreken de landelijke statistieken van het CBS dat, maar als je de mensen in de praktijk spreekt dan blijkt het dat veel mensen moeite hebben om rond te komen.”

In de feestmaand december, wanneer de Voedselbank de gezinnen die het nodig hebben een extraatje wil geven naast de levensproducten, hebben ze traditiegetrouw over het aanbod niks te klagen. “We hebben heel veel enthousiaste mensen die speelgoed en kleding komen brengen”, schetst de voorzitter. “We hebben heel veel klaar staan voor onze klanten.”

Ook de lokale Lionsclub, een groep mensen die goede doelen helpt, schiet te hulp. Op verschillende plekken in Bronckhorst zamelen ze Douwe Egberts-waardepunten in, zo kunnen ze koffie kopen voor het goede doel. “Het is toch standaard in de Nederlandse maatschappij dat je op zijn tijd een kopje koffie drinkt”, legt Anne Pera van de Lionsclub de keuze voor het project uit. “Het zou misschien een van de eerste dingen zijn, want het is vrij duur, die afvalt. Misschien kunnen een aantal mensen op deze manier via een aantal pakken per jaar toch nog de koffie krijgen.”

Met de recente verkiezingsuitslag hopen ze bij de Voedselbank op een verandering in de noodzaak, maar dat is voorlopig koffiedik kijken. “Er is nog een hoop te doen en ik hoop dat bestaanszekerheid hoog op de agenda staat bij het kabinet in de toekomst”, aldus Peerenboom. “Hopelijk kunnen we een keer zeggen: ‘de voedselbank is niet meer nodig’ maar voorlopig nog wel.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8