Van 6 tot en met 12 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In heel Nederland gaan ruim 21.000 collectanten deur aan deur om geld in te zamelen. De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland.

Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst zonder dementie en betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en mantelzorgers. Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het werk van Alzheimer Nederland is. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen ook steeds meer mensen bijdragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij.

Ook dit jaar worden alle collectebussen van Alzheimer Nederland voorzien van een iDEAL QR-code. Dit maakt mogelijk dat mensen met hun mobiele telefoon geld kunnen geven. Een collectant wordt dit jaar ook in staat gesteld om via Whatsapp mobiel te collecteren. Als collectant kun je dus hoe dan ook een belangrijke bijdrage leveren. Wilt u in 2022 hieraan als (mobiele) collectant ook een steentje bijdragen? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/collecteren voor meer informatie. Of neem contact op met Hennie, organisator van de collecte in Halle, Velswijk en Zelhem: h.vandeweerthof@alzheimervrijwilligers.nl 

Foto: Alzheimer Nederland