Verschillende organisaties op het gebied van cultuur, jeugd en ouderen ontvangen in Lochem een waarderingssubsidie. Zij krijgen deze subsidie omdat de gemeente hun activiteiten voor de Lochemse samenleving waardeert. De subsidie voor 2022 kan worden aangevraagd maar de aanvraag moet dan wel voor 1 oktober 2021 binnen zijn.

Op de webpagina waarderingssubsidie van de gemeente Lochem kan er worden bekeken of uw stichting of vereniging in aanmerking komt voor een waarderingssubsidie.