Hoe houden wij de Achterhoek samen veilig? Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen? In de week van 11 tot en met 17 oktober besteden gemeenten, politie en andere overheidsdiensten in de Achterhoek samen met inwoners en ondernemers aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit.

Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in de Achterhoek. In de Week tegen Ondermijning besteden verschillende Achterhoekse gemeenten samen met diverse overheidsorganisaties extra aandacht aan het voorkómen en aanpakken van criminaliteit. Hiermee laten de instanties ondernemers en inwoners zien wat de risico’s zijn en wat je kunt doen om te voorkomen dat je erbij betrokken raakt. Juist nu, tijdens de coronacrisis, is dit van belang omdat criminele investeerders vaak ondernemers met financiële zorgen benaderen.

”Ook in het Achterhoekse buitengebied zien we meer drugslabs in leegstaande boerderijen, loodsen en stallen. Weet jij hoe je herkent of in een gebouw misschien wel een drugslab zit? Samen met jou bestrijden we criminaliteit in het buitengebied. Naast acties op het herkennen en voorkomen van criminaliteit, zullen er ook acties zijn op het controleren en aanpakken van criminaliteit” aldus de organisatie achter de week tegen Ondermijning.