Het college van Doetinchem wil op korte termijn met een oplossing komen voor de beruchte rotonde tussen de Mercuriusstraat en de Energieweg. Inmiddels ligt er een rapport van een onafhankelijk adviesbureau op het gemeentehuis.

“De belangrijkste uitkomst is dat het zicht van de automobilist op de fietser niet optimaal is”, laat een woordvoerder van de gemeente Doetinchem weten over de uitkomsten van het rapport. “Dit komt door de bocht in het fietspad (komende vanaf de brug). Ook wordt de inschatting voor automobilisten bemoeilijkt door de snelheid waarmee wordt gefietst.” Het rapport is inmiddels besproken met de Fietsersbond en Parkmanagement De Huet.

Vrijdagochtend vond er nog een aanrijding plaats op de rotonde, waarbij niemand gewond raakte. De Fietsersbond is al langer bezorgd over de situatie, terwijl ook een slachtoffer zich uitliet. “We betreuren het dat er op deze plek weer ongevallen hebben plaatsgevonden deze week”, aldus de woordvoerder. “Deze plek heeft volop onze aandacht; op korte termijn besluit het college over een oplossingsrichting.”

Als mogelijke oplossingen werden eerder het afsluiten van de Mercuriusstraat en de aanleg van een aantal bruggen geopperd. Dat laatste plan, van de Fietsersbond, lijkt volgens de gemeente onrealistisch: “Dat plan is ingrijpend en kostbaar. Op dit moment zijn daar nog geen middelen voor beschikbaar vanuit de provincie.”

Foto: REGIO8